Khách du lịch, học sinh, người lao động có giấy phép đang học tập và làm việc tại Canada thông thường chỉ có 90 ngày để nộp đơn khôi phục giấy phép lao động hoặc giấy phép học tập sau khi giấy phép hết hạn. Tuy nhiên, do đại dịch COVID -19, họ có thể không thể nộp đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ khôi phục, hoặc một số người không tìm được chuyến bay về nhà, phải ở lại Canada quá hạn. Do vậy, cơ quan di trú Canada thông báo họ sẽ mở rộng khung thời gian được phép nộp đơn khôi phục thị thực cho người nước ngoài, có visa visitor, work permit, study permit hết hạn sau ngày 30/1/2020, tới tận  31/12/2020 miễn là họ đáp ứng được cái yêu cầu của các loại visa và giấy tờ họ cần khôi phục.

Qui định mới này cũng cho phép những người có giấy phép lao động trước đây nộp đơn xin giấy phép lao động đặc biệt cho một đơn vị sử dụng lao động để làm việc trong thời gian họ chờ phê duyệt hồ sơ khôi phục giấy phép lao động cũ của họ. Để nộp đơn, người lao động cần có một thư mời làm việc có kèm bản đánh giá ảnh hưởng thị trường lao động LMIA hoặc là thư mời làm việc ở danh mục được miễn LMIA của chủ lao động. Họ cũng phải thông báo cho cơ quan di trú IRCC thông qua qui trình nộp đơn dành cho những người nước ngoài đủ điều kiện.

Qui định có hiệu lực từ ngày 14/7/2020

Nguồn trích dẫn: www. Canada.ca