BẢO LÃNH CÁC THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH – BAO GỒM VỢ/CHỒNG, NGƯỜI SỐNG CHUNG HỢP PHÁP, CON CÁI, CHA MẸ, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI THÂN.

Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên, là công dân Canada hoặc Thường trú nhân hoặc Người đăng ký tại Canada là người bản địa gốc của Canada, bạn có thể bảo lãnh cho một số thành viên gia đình như vợ/chồng, bạn đời, con cái , cha mẹ/ông bà và người thân đến Canada nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về người bảo lãnh của chính phủ.

Canada một số chương trình bảo lãnh diện gia đình như sau:

 1. Bảo lãnh cho vợ/chồng, bạn đời hoặc con cái của bạn:

  • Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể bảo lãnh cho người phối ngẫu, vợ/chồng hoặc con cái để trở thành thường trú nhân của Canada. Bạn phải có khả năng hỗ trợ họ về tài chính và đảm bảo họ không cần hỗ trợ xã hội từ Chính phủ.
  • Phí xử lý của Chính phủ: từ $ 1,050 cho vợ/chồng. Trẻ em: $ 150
  • Thời gian xử lý: khoảng 12 tháng cho vợ/chồng.
  • Bạn có thể kiểm tra thời gian xử lý hồ sơ bằng cách truy cập: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/service/application/check- Processing-times.html
  • Có hai chương trình bảo lãnh cho vợ/chồng, hoặc người sống chung hợp pháp

  • Bảo lãnh vợ /chồng ngoài Canada: Hồ sơ của bạn sẽ được xử lý thông qua văn phòng thị thực tại quốc gia của người được bảo lãnh hoặc nơi cư trú hợp pháp của họ. Bạn vẫn có thể nộp hồ sơ theo chương trình này nếu bạn và bạn đời của bạn sống cùng nhau tại Canada. Nộp đơn theo chương trình này sẽ cho phép bạn đủ điều kiện để khiếu nại nếu bị từ chối.
  • Bảo lãnh vợ /chồng tại Canada: Hồ sơ của bạn sẽ được xử lý ở Canada và bạn và bạn đời của bạn phải sống cùng nhau. Người được bảo lãnh phải có thị thực tạm trú hợp pháp ở Canada như những người đang làm việc, sinh viên hoặc khách thăm Canada hợp pháp. Người được bảo lãnh có thể đủ điều kiện để xin cấp thị thực làm việc mở. Bạn sẽ không có quyền khiếu nại cho hồ sơ bảo lãnh vợ/chồng tại Canada. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để tìm hiểu thêm thông tin.
 2. Bảo lãnh cho Cha Mẹ và Ông Bà:

  Bạn có thể bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà của mình nếu:

  • Bạn từ 18 tuổi trở lên
  • Bạn đang sống ở Canada
  • Bạn là công dân Canada, thường trú nhân Canada hoặc người đăng ký tại Canada với tư cách là người bản địa theo Đạo luật bản địa Canada
  • Bạn có đủ tiền để hỗ trợ những người bạn muốn bảo lãnh
  • Để chứng minh rằng bạn có đủ khả năng tài chính, bạn sẽ phải cung cấp bằng chứng về thu nhập của mình.
  • Thời gian của cam kết bảo lãnh sẽ khác nhau phụ thuộc vào từng đối tượng được bảo lãnh và địa phương nơi bạn đang sống.

  Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để tìm hiểu thêm thông tin.

 3. Bảo lãnh cho người thân khác

  Bạn có thể bảo lãnh cho một số người thân nhất định nhập cư vào Canada theo diện bảo lãnh Gia đình nếu bạn từ 18 tuổi trở lên, là công dân hoặc thường trú nhân Canada hoặc người đăng ký tại Canada với tư cách là người bản địa theo Đạo luật bản địa – Canada.

  Nếu bạn bảo lãnh cho người thân đến Canada với tư cách thường trú nhân, bạn phải:

  • Hỗ trợ người thân của bạn về tài chính khi họ đến, họ sẽ có thể được đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho bản thân và đảm bảo cho chính bạn, chẳng hạn như: thực phẩm, chỗ ở, quần áo
  • Phải chắc chắn rằng người thân của bạn không cần trợ cấp xã hội

  Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có được bản đánh giá ban đầu miễn phí!