Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các khách hàng đã tự hoàn thành hồ sơ định cư của họ và muốn kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra trong hồ sơ của họ không. Bằng cách kiểm tra lại và rà soát kỹ lưỡng các mẫu đơn, các tài liệu bổ trợ nộp cùng của bạn cho hồ sơ định cư, chúng tôi giúp bạn loại bỏ các lỗi trong hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ tốt nhất có thể trước khi bạn nộp hồ sơ chính thức.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi phí rà soát cho hồ sơ của bạn do chi phí có thể thay đổi tùy theo độ phức tạp của từng hồ sơ.