Chúng tôi cung cấp các gói tư vấn linh hoạt cho khách hàng bao gồm tư vấn trực tiếp tại văn phòng,tư vấn trực tuyến qua Skype và qua điện thoại.

  • TƯ VẤN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG:Hình thức này là một lựa chọn hoàn hảo cho các khách hàng mong muốn trao đổi trực tiếp với luật sư. Những khách hàng này có thể có một số câu hỏi phức tạp nên sẽ dễ dàng hơn nếu được trao đổi trực tiếp với người tư vấn. Việc tư vấn trực tiếp sẽ diễn ra tại văn phòng của chúng tôi.Chi phí tư vấn trực tiếp là $140 cho 30 phút đầu tiên. Nếu bạn muốn kéo dài giờ tư vấn, chi phí sẽ là $200 cho mỗi giờ kế tiếp . Lưu ý: Chi phí không bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng của chính phủ Canada.

    Chi phí tư vấn trực tiếp cho bạn trong giờ đầu tiên sẽ được miễn phí nếu bạn quyết định thuê chúng tôi làm đại diện để nộp hồ sơ xin thị thực tạm thời như visa du lịch, thăm thân, thị thực học tập, làm việc hoặc hồ sơ xin định cư diện thường trú nhân.

     

  • TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI HOẶC TRỰC TUYẾN:Đây là một giải pháp hiệu quả về chi phí cho những khách hàng muốn tự mình làm hồ sơ định cư nhưng có có một số câu hỏi đặc biệt liên quan.

Chi phí cho khách hàng tại Canada:

– Gói tư vấn qua điện thoại trả tiền 30 phút / hoặc qua Skype: $140 CAD

– Gói tư vấn qua điện thoại trả tiền 60 phút / hoặc qua Skype: $200 CAD

Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm 13% HST (Thuế giá trị gia tăng ở Canada)

Chi phí cho khách hàng bên ngoài Canada: (Chi phí cao hơn do có phí ngân hàng nước ngoài)

– Gói tư vấn qua điện thoại trả tiền 30 phút / hoặc qua Skype: $160 CAD

– Gói tư vấn qua điện thoại trả tiền 60 phút / hoặc qua Skype: $220 CAD

Phí tư vấn qua điện thoại / Skype sẽ được khấu trừ vào chi phí tổng số của hợp đồng tư vấn của bạn nếu bạn quyết định chỉ định chúng tôi làm đại diện để nộp hồ sơ xin thị thực tạm trú hoặc xin định cư dạng thường trú nhân

Nếu bạn muốn đặt dịch tư vấn trực tiếp hoặc dịch vụ tư vấn qua điện thoại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [email protected] hoặc gọi điện ngay cho chúng tôi để đặt cuộc hẹn.