Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi muốn bạn hiểu cách thức và lý do tại sao Nova Vista Immigration Services Inc. thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web, các ứng dụng đi động, trang facebook, hoặc khi bạn giao tiếp với chúng tôi theo những hình thức khác. Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này và trang facebook của nó. Thông tin này sẽ giúp bạn có thêm thông về những điều sau đây:

1. Những gì chúng tôi thu thập

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin về bạn

3. Cách chia sẻ thông tin về bạn

4. Lựa chọn của bạn

5. Các thông tin khác

6. Cách liên hệ với chúng tôi 

“Thông tin cá nhân” là gì?

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào xác định bạn, hoặc theo đó danh tính của bạn có thể được suy luận. Nó không bao gồm tên hoặc địa chỉ doanh nghiệp hoặc số điện thoại của một nhân viên của một tổ chức.

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng của chúng tôi để:

• Cung cấp dịch vụ tư vấn nhập cư cho bạn, theo mong muốn của bạn;

• Gửi hóa đơn cho bạn cho các dịch vụ đã được thực hiện;

• Cung cấp thông tin cho bạn về tin tức về nhập cư Canada; và

• Thông báo cho bạn về các sự kiện sắp tới của công ty chúng tôi.

Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi là chủ sở hữu độc quyền của thông tin được thu thập trên trang web này và trang fanpage của nó. Chúng tôi chỉ truy cập để thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc các biểu mẫu liên hệ / đánh giá khác hoặc sử dụng các liên kết có trên trang web hoặc fanpage. Chúng tôi thu thập và sử dụng tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác mà bạn gửi trên hoặc thông qua trang web hoặc fanpage cho các mục đích mà bạn đã yêu cầu để trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn thông tin cập nhật mà bạn có thể quan tâm. Khi cung cấp cho Nova Vista Immigration Service Inc. bất kỳ thông tin cá nhân nào trên hoặc thông qua trang web này và trang fanpage của nó, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin đó cho các mục đích đã nêu. Tất cả các thắc mắc và thông tin của bạn được chia sẻ với chúng tôi được bảo mật nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá trình độ của bạn, thay mặt bạn nộp hồ sơ cho cơ quan và Di trú Canada và các hoạt động tiếp thị của chúng tôi.

Khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp tư vấn và dịch vụ pháp lý cho bạn, bao gồm cả cho mục đích thanh toán và khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đưa bạn vào bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã đồng ý sử dụng trừ khi bạn tư vấn cụ thể khác . Nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn không còn muốn nhận thông tin về các dịch vụ của chúng tôi hoặc về những phát triển mới trong luật, chúng tôi sẽ không gửi thêm bất kỳ tài liệu nào.

Thông tin cá nhân của bạn không bao giờ được cung cấp hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì. Nếu trường hợp của bạn cần được thảo luận với một trong những đối tác của chúng tôi để hỗ trợ trong mọi vấn đề, chúng tôi sẽ xin phép bạn trước. Tất cả các hồ sơ giấy được lưu trữ trong khoảng thời gian sáu năm sau khi hồ sơ của bạn được hoàn thành, và sau đó được hủy bằng cách cắt nhỏ. Tất cả thông tin và tài liệu nhận được để đánh giá sẽ bị hủy sau khi sử dụng.

Trên trang web của chúng tôi, giống như hầu hết các trang web thương mại khác, chúng tôi có thể theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập, sử dụng trang web và thông tin trang web có liên quan để tối ưu hóa dịch vụ web của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin tổng hợp cho các bên thứ ba, nhưng những thống kê này không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể nhận dạng được.

Điều khoản đồng ý sử dụng thông tin

Sự đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ thông tin cá nhân có thể được xác nhận bằng miệng, bằng văn bản hoặc qua cách thức trực tuyến,  và có thể được đưa ra hoặc có ngụ ý. Khi xác định cách chúng tôi có được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ tính đến độ nhạy cảm của thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đang thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, Nova Vista Immigration Service Inc. có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

• Khi bạn đồng ý tiết lộ;

• Khi các dịch vụ pháp lý mà chúng tôi cung cấp cho bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba (ví dụ: Cơ quan Di trú Canada, Y tế Canada, Bộ lao động và Phát triển xã hội Canada, v.v.)  trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không tiết lộ cho các cơ quan nói trên bằng văn bản;

• Khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc ủy quyền để làm như vậy, ví dụ, nếu tòa án ban hành trát đòi hầu tòa;

• Khi cần thiết để  thu phí dịch vụ;

• Nếu chúng tôi sử dụng một bên thứ ba cung cấp dịch vụ quản trị cho chúng tôi (như dịch vụ sao lưu máy tính hoặc lưu trữ tệp lưu trữ) và bên thứ ba bị ràng buộc bởi chính sách quyền riêng tư của chúng tôi; hoặc là

• Nếu thông tin đã được công khai.

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể từ chối mọi liên hệ trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm như sau bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

• Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có.

• Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.

• Yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.

• Thể hiện bất kỳ mối quan tâm nào của bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Bảo mật

Chúng tôi có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm thông qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm kiếm một biểu tượng khóa đóng ở cuối trình duyệt web của bạn hoặc tìm kiếm https https ở đầu địa chỉ của trang web.

Mặc dù chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ở ngoài trang web. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân.

Các máy tính / máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được giữ trong Môi trường an toàn.

Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ chính sách quyền riêng tư này, bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay tại địa chỉ [email protected].

Thay đổi chính sách bảo mật 

Chúng tôi thường xuyên xem xét lại tất cả các chính sách và quy trình của mình, đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật của mình. Vui lòng xem lại trang web của chúng tôi để cập nhật.