Đánh giá hồ sơ trực tuyến

  Bạn hãy hoàn thành bản câu hỏi sau đây:

  1. Thông tin về người nộp đơn:

  Họ tên đầy đủ:

  Tuổi*

  Giới tính

  Quốc gia bạn đang cư trú*

  Nơi sinh

  Hãy liệt kê các nước mà bạn đã sống ở đó lâu hơn 1 năm

  Email*

  Telephone

  Địa điểm bạn muốn đến ở Canada

  Tình trạng hôn nhân:

  Số lượng con cái

  Bạn có con dưới tuổi 22 không?

  2. Trình độ học vấn của người nộp đơn:

  Trình độ học vấn cao nhất mà bạn có:

  Khả năng ngoại ngữ của người nộp đơn:

  Hãy mô tả khả năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của bạn ở mỗi một kỹ năng.

  Tiếng Anh

  Tiếng Pháp

  Kinh nghiệm làm việc của người nộp đơn:

  Bạn đã bao giờ có 1 công việc được trả lương trong vòng 10 năm qua không?

  Bạn đã làm bao nhiêu năm ở công việc này rồi?

  Bạn có Job Offer của một công ty Canada hay không?

  Thông tin về gia đình, họ hàng, bạn bè ở Canada

  Bạn có bạn thân hoặc thành viên gia đình hoặc họ hàng, người từ 18 tuổi trở lên sống ở tỉnh bang Manitoba không?

  Bạn có thành viên gia đình hoặc họ hàng, người từ 18 tuổi trở lên, sống tại Canada?

  Kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn của vợ/chồng người nộp đơn (nếu có)

  Trình độ học vấn cao nhất của vợ/chồng

  Khả năng ngoại ngữ- tiếng Anh- của vợ/chồng

  Vợ hoặc chồng bạn có khả năng nói tiếng Pháp hay không?

  Vợ hoặc chồng bạn đã làm một công việc lành nghề trong bao nhiêu năm:

  Thông tin về tài chính:

  Tổng giá trị tài sản ròng tính theo đô la Canada của bạn ( Bao gồm tài sản cố định, tiền mặt, tài sản có thể qui đổi ra tiền như cổ phần, cổ phiếu, trang sức ...)

  Số tiền:

  Comments

  Các thông tin thêm bạn muốn cung cấp