Trong thời gian lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài còn hiệu lực, một số người là thành viên gia đình trực tiếp của :các công dân Canada hay người có tư cách thường trú nhân, hoặc người có thị thực cư trú tạm thời như học sinh, người có giấy phép làm việc, có thể nhập cảnh Canada nếu thỏa mãn một số điều kiện.

 1. Trường hợp thành viên gia đình trực tiếp là công dân Canada hoặc thường trú nhân:

        Để đáp ứng đủ điều kiện, bạn phải cung cấp bằng chứng cho thấy bạn là:

 • thành viên gia đình trực tiếp (vợ / chồng / người sống chung như vợ chồng, con cái, cha mẹ hoặc cha mẹ kế, người giám hộ hoặc người dạy kèm) của công dân Canada hoặc thường trú nhân
 • ở lại Canada ít nhất 15 ngày

Nếu bạn ở lại dưới 15 ngày, bạn phải đáp ứng các yêu cầu giống như tất cả các công dân nước ngoài khác.

Để lên chuyến bay đến Canada, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Làm theo tất cả các yêu cầu của hãng hàng không và vượt qua kiểm tra sức khỏe do các quan chức hàng không thực hiện để xác nhận rằng bạn không có triệu chứng COVID-19, bao gồm sốt, ho và khó thở
 • Bất cứ ai có triệu chứng sẽ không được phép lên chuyến bay đến Canada.
 • Thông báo với hãng hàng không rằng bạn được miễn các hạn chế đi lại
 • Đảm bảo bạn có giấy tờ du lịch hợp lệ (visa du lịch hoặc ủy quyền du lịch điện tử [eTA]) và hộ chiếu hợp lệ để đến Canada
 • Trình bằng chứng để chứng minh rằng bạn là thành viên gia đình trực tiếp của công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada
 • Cho thấy bạn đủ điều kiện để đi du lịch vào thời điểm này

Ngoài ra, bạn phải có khả năng cung cấp bằng chứng về một trong những điều sau đây:

 • Bạn sẽ ở lại Canada ít nhất 15 ngày và bạn là thành viên gia đình trực tiếp của công dân Canada hoặc thường trú nhân.
 • Bạn đi du lịch cho một mục đích thiết yếu (không tùy ý) và bạn là một thành viên gia đình trực tiếp của một công dân Canada hoặc thường trú nhân.

Lưu ý: Bạn không cần ủy quyền bằng văn bản từ IRCC xác nhận rằng bạn đã được miễn các hạn chế đi lại.

II. Trường hợp thành viên gia đình trực tiếp là học sinh hoặc người có giấy phép lao động tại Canada.

1. Để đến Canada từ Mỹ để đoàn tụ với một thành viên gia đình của người có thị thực cư trú tạm thời  đang ở Canada, bạn phải cung cấp bằng chứng rằng chuyến đi của bạn là cần thiết (không theo quyết định).

2.  Để lên chuyến bay của bạn đến Canada từ một quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ, bạn phải có giấy ủy quyền từ IRCC để bay đến Canada.

3. Cách xin giấy ủy quyền của IRCC:

Bạn gửi email cho IRCC theo địa chỉ : IRCC.COVID-TravelExemptions-Exemptionsdevoyage-COVID.IRCC@cic.gc.ca

Nếu bạn không được ủy quyền bằng văn bản, bạn không được  bay đến Canada, ngay cả khi bạn có visa du lịch hoặc eTA hợp lệ.

Để đủ điều kiện đi sang Canada đoàn tụ với thành viên gia đình, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Ủy quyền bằng văn bản từ IRCC xác nhận rằng bạn đã được miễn các hạn chế đi lại
 • Visa du lịch hợp lệ (nếu bạn từ một quốc gia có quốc tịch yêu cầu thị thực) hoặc eTA (nếu bạn từ một quốc gia có quốc tịch được miễn thị thực)
 • Hộ chiếu hợp lệ
 • Nói với hãng hàng không rằng bạn được miễn trừ các hạn chế đi lại
 • Để cho nhân viên di trú biết rằng bạn sẽ đến với mục đích thiết yếu (không tùy ý), chẳng hạn như sống với người phối ngẫu, hoặc thành viên gia đình của bạn
 • Bạn sẽ bị từ chối ủy quyền nếu một nhân viên di trú thấy rằng bạn đang đi du lịch cho một mục đích tùy chọn hoặc không thiết yếu (tùy ý), chẳng hạn như cho du lịch, giải trí hoặc giải trí.
 • Để các nhân viên hàng không kiểm tra sức khỏe của bạn để xác nhận rằng bạn không có triệu chứng COVID-19, bao gồm sốt, ho và khó thở

Lưu ý: Bất cứ ai có triệu chứng bệnh sẽ không được phép lên chuyến bay đến Canada.

Nếu bạn cần thêm thông tin. Liên hệ với chúng tôi tại: https://novavistaimmi.com/contacts/

Nguồn: www. Canada.ca