Nếu bạn là doanh nhân tìm kiếm chương trình định cư vào Canada, bạn có thể chọn đăng ký vào một trong những chương trình định cư cho doanh nhân tại Canada. Chính phủ Canada chọn những người định cư thuộc tầng lớp doanh nhân dựa trên khả năng có thể an cư dựa vào kinh tế của họ và hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế Canada.

Những người định cư doanh nhân là những người có thể đầu tư hoặc bắt đầu kinh doanh tại Canada và dự kiến ​​sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế Canada phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng.

Có hai chương trình cơ bản cho định cư diện doanh nhân của Liên Bang:

 • Định Cư Diện Thị Thực Khởi Nghiệp – Start-up Visa.
 • Định Cư Cho Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ

Chương trình visa khởi nghiệp- Start-up Visa

Để đủ điều kiện, bạn phải có:

 • Cam kết hỗ trợ từ một quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định của Canada, từ một vườn ươm doanh nghiệp hoặc nhóm nhà đầu tư thiên thần.
 • Khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
 • Một khoản tiền đủ cho chi phí sinh hoạt trước khi kiếm được thu nhập tại Canada.

Chương trình cho chủ doanh nghiệp nhỏ

Để đủ điều kiện, bạn phải có:

Kinh nghiệm làm việc và quản lý để có thể đóng góp một cách đáng kể cho đời sống văn hóa hoặc thể thao ở Canada. Kinh nghiệm này sẽ phải bao gồm ít nhất hai giai đoạn, mỗi giai đoạn có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong các vị trí đủ điều kiện trong 5 năm gần nhất.

Các ngành nghề đủ điều kiện là các nghề nghiệp chuyên nghiệp trong nghệ thuật và văn hóa hoặc công việc kỹ thuật trong nghệ thuật, văn hóa, giải trí và thể thao. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết ở trang: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/self-employed/eligibility.html

Bên cạnh các chương trình định cư nói trên, bạn có thể xem xét một số Chương trình Định Cư Doanh nhân được đề cử cấp tỉnh ở các tỉnh bang. Bạn có thể tìm thêm thông tin cho từng tỉnh dưới đây.

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay để có bản đánh giá sơ bộ miễn phí!

 1. ONTARIO: https://www.ontario.ca/page/oinp-entrepreneur-stream

 2. BRISTISH COLUMBIA: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration

 3. MANITOBA: https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/mpnp-for-business/

 4. PRINCE EDWARD ISLAND: https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/immigrate-pei-entrepreneur

 5. NEW BRUNSWICK: https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/becoming_an_immigrant-entrpreneur/content/program-summary.html

 6. NOVA SCOTIA: https://novascotiaimmigration.com/move-here/entrepreneur/

 7. SASKATCHEWAN: https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/entrepreneur-and-farm-categories