Đây là giải pháp hiệu quả nhất cho những khách hàng có một số thắc mắc hoặc câu hỏi cụ thể về hồ sơ định cư của họ.

Khách hàng có thể gửi cho chúng tôi một danh sách các câu hỏi đến địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn câu trả lời. Chi phí tư vấn cụ thể sẽ phụ thuộc vào lượng thời gian chúng tôi sử dụng để trả lời câu hỏi của bạn. Khi chúng tôi nhận được danh sách câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email và hóa đơn phản ánh chi phí tư vấn thực tế của chúng tôi. Bạn có thể nhận được câu trả lời trong vòng 1-3 ngày làm việc sau khi hóa đơn được thanh toán đầy đủ.

Chi tư vấn qua email:

Khách hàng tại Canada:

  • Gói tư vấn email trả tiền trong 30 phút: $80 CAD ( thông thường 2-3 câu hỏi).
  • Gói tư vấn email trả tiền trong 60 phút: $140 CAD ( thông thường 4 – 6 câu hỏi)
  • Lưu ý: Chi phí chưa bao gồm 13% HST (Thuế bán giá trị gia tăng ở Canada)

Khách hàng bên ngoài Canada:

  • Gói tư vấn email trả tiền trong 30 phút : $85 CAD ( thông thường 2-3 câu hỏi).
  • Gói tư vấn email trả tiền trong 60 phút: $150 CAD ( thông thường 4 – 6 câu hỏi).