Định cư tại một đất nước hoàn toàn mới là một hành trình tuyệt vời đối với một số người nhưng cũng là một thách thức lớn đối với những người khác. Để giúp khách hàng của mình trở thành thường trú nhân Canada, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chuẩn bị một kế hoạch định cư tốt nhất trước khi đến Canada bằng cách cung cấp cho bạn hướng dẫn định cư cho điểm đến tại Canada bạn đã chọn, kết nối bạn với các tổ chức cung cấp dịch vụ di dân địa phương có thể hỗ trợ người mới, dịch vụ bảo hiểm y tế và những thông tin cần thiết khác để bạn dễ dàng hòa nhập và ổn định cuộc sống tại Canada.