IRCC (Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada) vừa công bố một bản cập nhật về Chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà (PGP) dành cho năm 2023. Họ dự kiến sẽ tiếp nhận tới 15,000 đơn đăng ký bảo lãnh đầy đủ trong năm nay. Vào ngày 10 tháng 10, IRCC sẽ bắt đầu gửi lời mời xin đăng ký đến 24,200 ứng viên tiềm năng, với mục tiêu nhận tới 15,000 đơn đăng ký đầy đủ. Thay vì mở một biểu mẫu quan tâm mới, các lời mời sẽ được gửi đến các ứng viên tiềm năng ngẫu nhiên từ nền tảng đăng ký từ năm 2020. Nếu bạn đã nộp biểu mẫu quan tâm đăng ký vào năm 2020 nhưng không nhận được lời mời vào năm 2021 hoặc 2022, hãy kiểm tra hộp thư điện tử bạn cung cấp vào năm 2020 khi bạn gửi biểu mẫu quan tâm đăng ký. 

Nếu bạn được mời xin vào năm 2023, bạn có thể nộp đơn điện tử thông qua tài khoản PR portal của bạn hoặc qua tài khoản của người đại diện. 

Kế hoạch Nhập cư Canada đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cách tiếp cận của đất nước này trong việc chào đón người mới đến. Trong năm 2022, IRCC đã mời 23,100 ứng viên tiềm năng để xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà của họ, với mục tiêu nhận 15,000 đơn đăng ký đầy đủ. Cho năm 2023, mục tiêu của Canada là chào đón 465,000 cư dân thường trú mới, với mục tiêu là 28,500 cha mẹ và ông bà. Đến năm 2025, mục tiêu sẽ là 500,000 người mới đến, bao gồm 36,000 cha mẹ và ông bà. 

Chương trình Visa Siêu dài (Super Visa) là một lựa chọn phổ biến dành cho công dân và cư dân thường trú Canada muốn đón cha mẹ và ông bà từ nước ngoài đến Canada. Visa tạm thời này cho phép thăm gia đình tại Canada trong khoảng thời gian lên đến năm năm liên tiếp mà không cần phải gia hạn visa du lịch, và cho phép nhiều lần nhập cảnh trong vòng mười năm. Các chủ thẻ Visa Siêu dài hiện có thể nộp đơn gia hạn thời gian lên đến bảy năm. 

Chương trình Visa Siêu  dài không liên quan đến việc bốc thăm ngẫu nhiên và sẵn có quanh năm, đây là một lựa chọn dễ dự đoán hơn cho việc tài trợ cha mẹ và ông bà. Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải là cha mẹ hoặc ông bà của công dân hoặc cư dân thường trú Canada, không bị từ chối vì lý do tội phạm hoặc vấn đề sức khỏe, đáp ứng yêu cầu về thu nhập dựa trên mức Cắt giảm Thu nhập Thấp (LICO), cung cấp một lá thư mời từ con cái hoặc cháu và cam kết hỗ trợ tài chính trong suốt thời gian thăm và danh sách số người trong hộ gia đình của họ, và chứng minh việc mua bảo hiểm 

Để biết thêm thông tin, liên hệ: [email protected]