“Chương trình Di trú cho các tỉnh gần Đại Tây Dương của Canada là một tập hợp các chương trình di trú được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về lao động của các tỉnh Đại Tây Dương của Canada, bao gồm Newfoundland và Labrador, Đảo Hoàng tử Edward, Nova Scotia và New Brunswick. Chương trình này nhằm thu hút người lao động có kỹ năng, cựu sinh viên quốc tế và công nhân thiết yếu đến những tỉnh này. Dưới đây là các thông tin quan trọng và chi tiết của chương trình: 

 1. Chương trình Thử nghiệm Di trú Đại Tây Dương (AIPP): 
 • AIPP là một chương trình di trú do người sử dụng lao động định địa điểm điều hành, cho phép người sử dụng được chỉ định tại các tỉnh Đại Tây Dương tuyển dụng công nhân nước ngoài cho vị trí mà họ chưa thể tuyển dụng được bằng nguồn lao động địa phương. 
 • Có ba loại chương trình dưới AIPP: a. Chương trình Thợ cao cấp Đại Tây Dương: Dành cho công nhân có đề nghị công việc cao cấp thuộc các loại kỹ năng 0, A hoặc B của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC). b. Chương trình Thợ trung cấp Đại Tây Dương: Dành cho công nhân có đề nghị công việc trung cấp thuộc các loại kỹ năng 0, A, B hoặc C của NOC. c. Chương trình Cựu sinh viên quốc tế Đại Tây Dương: Dành cho cựu sinh viên quốc tế gần đây tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục đủ điều kiện tại các tỉnh Đại Tây Dương, với đề nghị công việc thuộc các mức kỹ năng 0, A, B hoặc C của NOC. 
 • Để nộp đơn thông qua AIPP, cá nhân cần phải có đề nghị công việc hợp lệ từ một người sử dụng lao động được chỉ định bởi một trong những tỉnh Đại Tây Dương. 
 1. Chương trình Chương trình Ứng cử viên của Các tỉnh Đại Tây Dương (PNP): 
 • Mỗi tỉnh Đại Tây Dương đều có các dòng chương trình Ứng cử viên của Các tỉnh Đại Tây Dương riêng biệt, thuộc phần của Chương trình Di trú Đại Tây Dương. Các dòng chương trình này nhằm mục tiêu đối với các hạng mục cụ thể của người nhập cư dựa trên nhu cầu thị trường lao động. 
 • Ví dụ về các dòng chương trình PNP trong phạm vi Chương trình Di trú Đại Tây Dương bao gồm chương trình Nova Scotia Demand: Express Entry, chương trình Prince Edward Island’s Express Entry và chương trình Newfoundland and Labrador’s Express Entry Skilled Worker. 
 • Để nộp đơn thông qua các dòng chương trình này, ứng viên cần phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể được đặt ra bởi tỉnh tương ứng, bao gồm việc có đề nghị công việc hoặc kinh nghiệm làm việc tại tỉnh. 
 1. Yêu cầu: 
 • Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Di trú Đại Tây Dương, các ứng viên thường cần phải có đề nghị công việc hợp lệ từ một người sử dụng lao động tại một trong những tỉnh Đại Tây Dương. Đề nghị công việc này phải thuộc một mức kỹ năng cụ thể được định nghĩa bởi NOC. 
 • Các ứng viên phải chứng minh khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp theo yêu cầu của đề nghị công việc và tỉnh. 
 • Một số dòng chương trình có thể yêu cầu ứng viên có một mức độ giáo dục hoặc kinh nghiệm làm việc cụ thể. 
 • Các ứng viên có thể cần có đủ tiền định cư để tự hỗ trợ bản thân và gia đình trong giai đoạn định cư ban đầu tại Canada. 
 1. Con đường dẫn đến thường trú nhân: 
 • Khi được đề cử thông qua Chương trình Di trú Đại Tây Dương, các ứng viên có thể nộp đơn xin cư trú thường trú thông qua hệ thống Express Entry hoặc các dòng chương trình ngoài hệ thống Express Entry, tùy thuộc vào điều kiện của họ. 
 1. Người sử dụng được chỉ định: 
 • Người sử dụng lao động tại các tỉnh Đại Tây Dương phải nhận được sự chỉ định từ tỉnh tương ứng để có khả năng tuyển dụng công nhân nước ngoài thông qua AIPP. Họ cũng phải đáp ứng một số yêu cầu để đủ điều kiện đưa ra đề nghị công việc. 
 1. Hạn ngạch: 
 • Các tỉnh Đại Tây Dương có các hạn ngạch hàng năm cụ thể cho số lượng người nhập cư họ có thể đề cử trong phạm vi chương trình. Những hạn ngạch này có thể thay đổi từ năm này sang năm khác. Chương trình Di trú Đại Tây Dương là một lối đi quý báu cho công nhân nước ngoài và cựu sinh viên quốc tế để đạt được cư trú thường trú tại Canada và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của các tỉnh Đại Tây Dương.” 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: [email protected]