Nova Vista gần đây đã giúp tôi nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp khi tôi vừa tốt nghiệp đại học. Họ đã hoàn thành công việc nhanh chóng và được tôi chấp thuận sau 2 tuần! Rất chuyên nghiệp, hữu ích và nhiều thông tin!